Adatvédelmi szabályzat

 

DEFINÍCIÓK: 

1.       Adminisztrátor -  az a szervezet, amely önállóan határozza meg a személyes adatok feldolgozásának céljait és eszközeit. A személyek személyes adatainak adatkezelője INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o., ul. Rudzka 65c,44-200 Rybnik.
2.      Személyes adatok -azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információk, 3.      Honlap: weboldal szolgáltatás elérhető a következő címen: https://www.ecoflowhu.com/
4.      RODO -Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről,
5.      Címzett/felhasználó - a weboldalunk látogatói,
6.      Politika - a jelen adatvédelmi szabályzat 2023. június 30-i hatállyal.
7.      Sütik – Informatikai adatok, a felhasználó eszközén (pl. laptop, számítógép, táblagép vagy telefon) tárolt szöveges fájlok, amelyeket weboldalakon keresztül továbbítanak.   

KI A SZEMÉLYES ADATOK KEZELŐJE, ÉS HOGYAN LÉPHET KAPCSOLATBA VELE?
A weboldal valamennyi felhasználójának személyes adatainak kezelője a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i európai parlamenti és tanácsi (EU) rendelet értelmében az INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. vállalat, amely a weboldal kezelője, amely a következő címen érhető el: https://www.ecoflowhu.com/
 
HOGYAN LÉPHET KAPCSOLATBA AZ ADATKEZELŐVEL?
A https://www.ecoflowhu.com/ weboldal használatával kapcsolatos személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos minden kérdésben a dane.osobowe@innpro.pl e-mail címen vagy a megadott címen keresztül fordulhat az adminisztrátorhoz: INNPRO, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik. 

HOGYAN SZEREZZÜK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT, ÉS MILYEN TÍPUSÚ ADATAIT KEZELJÜK?
Személyes adatait akkor kapjuk meg Öntől, amikor Ön belép a weboldalra, kitölti a kapcsolatfelvételi űrlapot, érdeklődik vagy feliratkozik hírlevelekre, illetve amikor regisztrál egy fiókot a weboldalon. Az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:
a) név és vezetéknév/cégnév, e-mail cím, telefonszám, a weboldalunkon keresztül és e-mail címen keresztül küldött üzenetek tartalmában szereplő adatok a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése és a kapcsolatfelvétel érdekében,
b) név és vezetéknév, e-mail cím a hírlevélre való feliratkozás beállítása érdekében,
c) cégnév, adóazonosító szám, név és vezetéknév, cím, e-mail, telefonszám és bejelentkezés a fiókregisztráció céljából,
d) a sütik használatával kapcsolatban: IP-cím, domainnév, böngésző típusa, operációs rendszer típusa, valamint a Felhasználó navigációs útvonalára és az egyes aloldalakon való tartózkodásának idejére vonatkozó adatok,
e) megrendelés leadásához és számla vagy számla kiállításához szükséges adatok: keresztnév, vezetéknév, cégnév, cím, NIP, telefonszám, e-mail cím megrendelés leadásakor, 

MILYEN CÉLBÓL KEZELJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
Az Ön személyes adatait a következő célokból kezeljük: Az Önnel való kommunikáció. Az Ön személyes adatait arra használjuk, hogy a szolgáltatásnyújtással kapcsolatban kommunikáljunk Önnel különböző csatornákon keresztül, pl. e-mail, kapcsolatfelvételi űrlap,
-termékek, szolgáltatások értékesítése és szállítása, valamint a https://www.ecoflowhu.com/ teljes körű használata. Az Ön személyes adatait a megrendelések elfogadásához és feldolgozásához használjuk,
-Marketing. Az Ön adatait közvetlen marketingtevékenységek végzéséhez, valamint az ajánlatokról szóló információkat tartalmazó hírlevelek küldéséhez használjuk fel, illetve olyan tartalmakhoz, amelyek elektronikus úton küldött kereskedelmi információknak minősülnek.
- A szolgáltatás biztonságának biztosítása érdekében. Az Ön személyes adatait az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásaink biztonságának biztosítása érdekében használjuk fel,
- Csalás megelőzése. Az Ön személyes adatait a csalás és a visszaélések megelőzésére és felderítésére használjuk az Ön biztonságának védelme érdekében,
- A jogi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében. Az Ön adatait a jogszabályoknak való megfelelés érdekében gyűjtjük és használjuk,
- Panaszok és megkeresések kezelése. Személyes adatait az Ön által benyújtott vagy a weboldalunkkal kapcsolatos panaszok kezelése, valamint az Ön által feltett kérdések megválaszolása érdekében használjuk,
- Ajánlások és személyre szabás. Személyes adatait arra használjuk, hogy olyan termékeket és szolgáltatásokat ajánljunk, amelyek érdekelhetik Önt. 

MILYEN ALAPON KEZELJÜK AZ ÖN ADATAIT?
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletével összhangban kezeljük az Ön személyes adatait:
a) Ha az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (RODO 6. cikk (1) bekezdés c) pontja). Az adatkezelő az Ön személyes adatait többek között az alábbiak alapján kezeli:
- fogyasztóvédelmi jog,
- adójog, - polgári jog,
- távközlési jog,
- elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szabályozás.
b) amikor az adatkezelés az adatkezelő által követett jogos érdekek miatt szükséges (RODO 6. cikk (1) bekezdés f) pont),
c) amikor az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul (RODO 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az Ön hozzájárulása az Ön személyes adatainak feldolgozásához önkéntes. Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása sem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonás előtt végzett adatkezeléssel való összeegyeztethetőséget.

 MEGOSZTJUK-E AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
Az Ön személyes adatait megosztjuk az adatkezelőtől függő szervezetekkel. Ők ugyanolyan magas szintű gondosságot tanúsítanak az Ön személyes adatainak biztonsága tekintetében. Az Ön személyes adatait kizárólag az általánosan alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseiből eredő mértékben és célokra osztjuk meg a hatóságokkal és a közfeladatokat ellátó vagy a hatóságok nevében eljáró szervezetekkel. Személyes adatait megosztjuk az adatkezelő feladatait ellátó harmadik felekkel, pl. a szoftverszolgáltatóval,- Felhasználóinkra vonatkozó statisztikai adatokat megosztjuk harmadik felekkel; ezek a harmadik felek nincsenek abban a helyzetben, hogy ezen információk alapján bármely konkrét felhasználót azonosítani tudjanak.

TOVÁBBÍTJUK-E ADATAIT AZ EEÁN KÍVÜLI ORSZÁGOKBA?
A weboldalunkon személyes adatokat feldolgozó és gyűjtő szervezetek többnyire Lengyelországban és az Európai Gazdasági Térség (EGT) országaiban találhatók. Az EGT-n kívül csak a weboldalunk statisztikai szolgáltatásait nyújtó, a Google Analytics eszközt használó Google Inc. székhelye található az USA-ban. Az Európai Bizottság iránymutatásainak megfelelően egyedi értékelést végeztünk a Google-nak történő határokon átnyúló adattovábbítás adatvédelmi szintjéről. Véleményünk szerint a Google által biztosított adatvédelmi szabályzat tartalmazza az összes szükséges szerződéses záradékot a megfelelő szintű adatvédelem biztosításához. A weboldal használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Ön statisztikai adatait a Google Inc. részére továbbítsuk, amelynek szerverei és székhelye az Egyesült Államokban található. Ha nem járul hozzá adatai továbbításához, akkor ne használja tovább ezt a weboldalt.

ENNYI IDEIG KEZELJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
Az adatokat a fenti célokhoz szükséges ideig őrizzük meg; nem rövidebb ideig, mint az archiválási vagy egyéb jogszabályokban meghatározott időtartam.A személyes adatokat tartalmazó elektronikus dokumentumokat is megőrizzük, ha:
a) az adatok relevánsak lehetnek bármely folyamatban lévő vagy jövőbeli jogi eljárás szempontjából,
b) erre törvény kötelez bennünket,
c) úgy ítéljük meg, hogy az adatok relevánsak lehetnek az Ön jogainak megállapítása, érvényesítése vagy védelme során,

MILYEN JOGAI VANNAK A SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSÁVAL SZEMBEN?
Az Ön személyes adatainak feldolgozása magában foglalja az Ön személyiségi jogainak tiszteletben tartását.
Az Ön jogainak gyakorlásának módja: Jogai gyakorlása érdekében a következő e-mail címen léphet kapcsolatba a szolgáltatási adminisztrátorral: dane.osobowe@innpro.pl. A kijelölt személyhez fordulva Ön megkaphatja adatai másolatát, vagy egyéb tájékoztatást kaphat az adatainak feldolgozásáról. Az Ön személyes adatainak biztonsága érdekében olyan belső eljárásokat vezettünk be, amelyek lehetővé teszik az Ön jogainak egyszerű gyakorlását. Ha az alábbiakban ismertetett jogok bármelyikét szeretné gyakorolni, kérjük, lépjen kapcsolatba az adminisztrátorral a dane.osobowe@innpro.phu címen.
 ·        Hozzáférési jog az Ön személyes adataihoz. E jog gyakorlása lehetővé teszi számunkra, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy kezelünk-e Önről személyes adatokat, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy megkapja személyes adatainak másolatát. Ezen túlmenően azt is lehetővé teszi, hogy meggyőződjön arról, hogy az Ön adatait jogszerűen kezeljük. 
·        A helyesbítéshez való jog az Ön személyes adatai. Ha azt észleli, hogy adatai hiányosak, helytelenek vagy elavultak, lehetősége van arra, hogy kérje a megadott információk helyesbítését. Felhívjuk figyelmét, hogy kérésének eleget téve kötelesek vagyunk ellenőrizni az Önre vonatkozóan megadott személyes adatok pontosságát. 
·        Az adatkezelés korlátozásához való jog az Ön személyes adatai. Felhívjuk figyelmét, hogy amikor Ön tiltakozik a további feldolgozás ellen, meg kell győződnünk arról, hogy továbbra is fennállnak-e az Ön személyes adatainak további feldolgozására vonatkozó nyomós és jogos indokok. E jog gyakorlása lehetővé teszi, hogy a következő esetekben kérje személyes adatai további feldolgozásának korlátozását: ü Ha megkérdőjelezi személyes adatainak pontosságát,ü Ha nyilvánvalóvá válik, hogy feldolgozásunk nem felel meg az alkalmazandó törvényeknek és rendeleteknek,ü Ha adataira szüksége van követeléseinek megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 
·        Törléshez való jog Az Ön személyes adatai. Kötelesek vagyunk az Ön személyes adatait azonnal törölni: ü Ha Ön élt a feldolgozás elleni tiltakozáshoz való jogával, ü Ha Ön visszavonta a hozzájárulását, amely alapján személyes adatait feldolgoztuk, ü Ha az adatait jogszerűen kezeltük, vagy ha a vonatkozó jogszabályok által előírt kötelezettségnek való megfelelés érdekében kötelesek vagyunk törölni személyes adatait. Felhívjuk figyelmét, hogy nem minden esetben vagyunk kötelesek törölni az Ön adatait, különösen akkor, ha a feldolgozásra jogi kötelezettség teljesítéséhez van szükség.. 
·        Tiltakozási jog az Ön személyes adatainak feldolgozása ellen, ha Ön úgy véli, hogy az adatkezelés érinti az Ön jogait vagy szabadságát. A tiltakozás joga az Önre vonatkozó olyan konkrét helyzetre alapozható, amelyből úgy tűnik, hogy az Ön személyes adatainak feldolgozása sérti az Ön jogait vagy szabadságát. Bizonyos konkrét helyzetekben bizonyítani tudjuk, hogy az Ön személyes adatainak feldolgozására olyan jogos indokaink vannak, amelyek felülírják az Ön jogait és szabadságait. Elsősorban a weboldal biztonságának biztosítása és a csalás megelőzése esetén. A jelzett esetekben ez a jog nem párosul a törléshez való joggal. 
·        A hordozhatóság joga az Ön személyes adatai. Ha személyes adatait személyesen szeretné megkapni, vagy az Ön által kijelölt harmadik félnek szeretné átadni személyes adatait egy közös, géppel olvasható formátumban, akkor élhet az adathordozhatósághoz való jogával.
 ·        Panasztételhez való jog. Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, amely a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnöke (cím: Személyes Adatvédelmi Hivatal elnöke, Stawki utca 2, 00-193 Varsó). Bár Önnek joga van panaszt tenni, nagyon hálásak lennénk, ha a panasz benyújtása előtt lehetőséget adna nekünk arra, hogy a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos aggályait és kérdéseit megválaszoljuk. Ezért nagyon örülnénk, ha felvenné a kapcsolatot az Adatkezelővel.  Igyekszünk minden jogszerű kérésre a lehető leggyorsabban válaszolni. ha az Ön kérelme különösen összetett, vagy több kérést is benyújtott, előfordulhat, hogy a szokásosnál hosszabb időt vesz igénybe. Ebben az esetben tájékoztatni fogjuk Önt a határidő meghosszabbításáról, és folyamatos tájékoztatást nyújtunk Önnek a kérelme feldolgozásával kapcsolatban.

MENNYIRE BIZTONSÁGOSAK AZ ADATAIM?-
Arra törekszünk, hogy a lehető legmagasabb szintű biztonságot biztosítsuk a weboldal felhasználói számára, ezért folyamatosan azon dolgozunk, hogy az Ön személyes adatait speciális titkosítási protokollok és speciális szoftverek segítségével biztosítsuk és védjük az átvitel során. 
- Folyamatosan szervezzük, karbantartjuk és frissítjük a felhasználóink személyes adatainak megszerzésével, tárolásával és közzétételével kapcsolatos fizikai, elektronikus és eljárási biztosítékokat. A bevezetett biztosítékok a legmagasabb szintű bizalmat nyújtják az Ön személyes adatainak biztonsága tekintetében,
- Az Önre vonatkozó, általunk feldolgozott összes információt megfelelően titkosított és biztonságos szervereken tároljuk. Az adatkezelő rendszeresen értékeli a hálózatán belüli biztonsági szintet, és biztosítja, hogy figyelemmel kíséri a belső szabályozásokat és eljárásokat, amelyek az adatok védelmét szolgálják minden lehetséges negatív következménnyel szemben.
- Felhívjuk figyelmét, hogy még a legkorszerűbb technológiák alkalmazásával megvalósított legmagasabb biztonsági előírások sem garantálják az Ön személyes adatainak teljes biztonságát, amikor az információkat az interneten vagy nyilvánosan hozzáférhető hálózatokon keresztül teszik hozzáférhetővé. Ezért fennáll annak a kockázata, hogy személyes adataihoz illetéktelen harmadik személyek hozzáférhetnek.

AZ ADATVÉDELMI POLITIKA MÓDOSÍTÁSA
Az Adatvédelmi szabályzatot módosíthatjuk vagy frissíthetjük, különösen, ha a jogszabályi változások miatt szükségessé vagy kötelezővé válik a változtatás.Minden jelentős változást közzéteszünk ezen az oldalon, és a weboldalunkon keresztül is tájékoztatjuk Önt.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos további információk, beleértve az Adatvédelmi szabályzat teljes hatályával kapcsolatos kérdésekre adott válaszokat is, az adatkezelővel való kapcsolatfelvétel útján érhetők el.  A weboldalunk látogatói adatainak védelme nagyon fontos számunkra. Ezért mindent megteszünk a weboldalunk látogatóinak személyes adatainak védelme érdekében. Ez az Adatvédelmi szabályzat világosan meghatározza és elmagyarázza az összes személyes adat feldolgozásának elveit és hatályát. Kitér továbbá a cookie-k használatára vonatkozó eljárásra, valamint a személyes adatok feldolgozásának magas szintű védelmét biztosító, a legkorszerűbb technikai és szervezési intézkedések alkalmazására. Az adatvédelmi szabályzat a https://www.ecoflowhu.com/ Alkalmazható weboldal minden felhasználójának szól 2023. június 30-tól.

Az "Elfogadom" gombra kattintva Ön hozzájárul ahhoz, hogy a cookie-kat az Ön eszközén tároljuk a webhely navigációjának javítása, a webhely használatának elemzése és a marketingtevékenységünk támogatása érdekében. További információkért lásd Adatvédelmi szabályzatunkat.